bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Kalendarz roku szkolnego

Harmonogram planu pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019

I okres od 03.09. 2018 r. do 31.01.2019 r.
03.09. 2018 r. – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego


Zebrania z rodzicami:
19.09. 2018 r. – godz. 17.00 – rodzice uczniów klas IV – VIII SP
– godz. 17.45 – świetlica szkolna, rodzice uczniów klas III gimnazjalnych
- godz. 18.15 – rodzice uczniów oddziałów przedszkolnych
14.11. 2018 r. – godz. 16.30 klasy 0 – III,
- godz. 16.00 świetlica - rodzice uczniów klas VII – VIII spotkanie dotyczące samookaleczeń wśród młodzieży
- godz. 16.30 rodzice uczniów klas IV – VI i III Gim.
25.09.2018 r. – zebranie Kasowych Rad Rodziców godz. 18.30
05.02. 2019 r. – godz. 17.00 - rodzice uczniów O – III
06.02. 2019 r – godz. 16.00 klasy ósme świetlica szkolna – analiza wyników egzaminu wewnętrznego;
- godz. 16.00 - klasy III gimnazjum, sala 69 – analiza wyników egzaminu wewnętrznego;
- godz. 17.00 – rodzice uczniów klas IV - VII


Pasowanie uczniów klas pierwszych – 12.10. godz. 8.30 – 10.00
Rekolekcje – 2,3,4 października 2018 r.
Egzamin wewnętrzny dla uczniów klas III gimnazjum i ósmych – listopad 2018 r.
Wpis o zagrożeniu oceną niedostateczną za I okres - 10.12.2018 r.
Proponowane oceny za I okres – 04.01.2019 r.
Wystawienie ocen za I okres – 11.01.2019 r.
Rada Pedagogiczna podsumowująca wyniki nauczania – 30.01.2019 r.
Rada Pedagogiczna Analityczna – 20.02.2019 r.


II okres od 01.02.2019 r. do 19.06.2019 r.


Egzamin gimnazjalny – 10,11,12 kwietnia 2019 r.
Egzamin klasy ósme – 15,16,17 kwietnia 2019 r.
3,4,5 czerwca 2019 r. – termin dodatkowy egzaminów – klasy ósme i gim
08.05.2019 r. godz. 17.00 -zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VIII
09.05.2019 r. – godz. 17.00 – zebranie z rodzicami uczniów klas 0 - III
Wpis o zagrożeniu oceną niedostateczną – 10.05.2019 r.
Proponowane oceny końcoworoczne – 04.06.2019 r.
Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna – 10.06.2019 r
Rada Pedagogiczna Analityczna – 25.06.2019 r.
TYDZIEŃ KOLORÓW - 10.06. – 14.06.2019 r.


Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych:
02.11.2018 r.
02.05.2019 r.Opublikował: Beata Skrzyńska-Klim
Publikacja dnia: 05.10.2018
Podpisał: Danuta Pokora
Dokument z dnia: 25.09.2014
Dokument oglądany razy: 922