bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.12.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: nowy rok szkolny

Kalendarz roku szkolnego

Harmonogram planu pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018
04.09.2017 – 22.06.2018

I okres od 04.09.2017 – 26.01.2018

4.09.2017(poniedziałek) – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Zebrania z rodzicami

19.09.2017 godz. 17:00 (wtorek) – rodzice dzieci oddziałów przedszkolnych

19.09.2017 (wtorek) spotkanie z wychowawcami w klasach I-III godz. 16:00,

„0”, IV-VII godz. 17:00

20.09.2017 (środa) godz.16:30 rodzice uczniów II-III gim – spotkanie z wychowawcami w klasach,

20.09.2017 (środa) godz.17:30 rodzice uczniów klas III spotkanie w świetlicy z Dyrektorem szkoły w sprawie egzaminu gimnazjalnego zewnętrznego

21.09.2017 (czwartek) godz. 17:00 – klasowe Rady Rodziców – sala 24 (świetlica)

Diagnoza po klasie II gim

3.10.17 wtorek) godz. 7:00– część humanistyczna

4.10.17 (środa) godz. 7:00 – część matematyczno-przyrodnicza

5.10.17 (czwartek) godz.7:00 – język angielski część podstawowa

13.10.2017 (piątek) godz. 12:00 – pasowanie na ucznia klasy I SP

Zebranie z rodzicami

14.11.2017 (wtorek) godz. 16:30 – rodzice oddziałów przedszkolnych

14.11.2017 (wtorek) godz. 17:15 – rodzice uczniów klas I-VII spotkanie z wychowawcami w klasach

16.11.2017 (czwartek) godz. 16:30 – rodzice uczniów klas II-III gim – spotkanie z wychowawcami w klasach

Egzamin gimnazjalny wewnętrzny

28.11.2017 (wtorek) godz. 8:00 część humanistyczna – sala gimnastyczna

29.11.2017 (środa) godz. 8:00 – część matematyczno-przyrodnicza – sala gimnastyczna

30.11.2017 (czwartek) godz.8:00 –język angielski w salach lekcyjnych

20.12.2017 – wpis o zagrożeniu oceną niedostateczną za I okres

23.12.2017-01.01.2018 – przerwa świąteczna

03.01.2018 – zebranie dla rodziców uczniów z wpisem z oceną niedostateczną oraz chętnych rodziców

19.01.2018 – propozycja ocen za I okres

26,01.2018 – wystawienie ocen śródrocznych

Zebranie z rodzicami

31.01.2018 – (środa) godz.16:30 – analiza wyników egzaminu wewnętrznego dla rodziców uczniów klas III gimnazjalnych – świetlica szkolna

31.01.2018 – (środa) godz.17:30 – spotkanie z wychowawcą w salach lekcyjnych rodziców klas II gim

1.02.2018 – (czwartek) – 16:30 rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych

1.02.2018 (czwartek) godz.17:15 spotkanie rodziców uczniów klas I-VII w salach lekcyjnych

II okres od 29.01.2018 do 22.06.2018

Ferie zimowe od 12.02.2018 do 23.02.2018

Rekolekcje wielkopostne marzec 2018

Przerwa świąteczna wiosenna 29.03.2018 do 3.04.2018

Egzamin zewnętrzny gimnazjalny

18.04.2018 (środa) część humanistyczna – godz. 9:00 historia, WOS,

– godz.11:00 język polski

19.04.2018 (czwartek) część matematyczno-przyrodnicza

– godz.9:00 przedmioty przyrodnicze

– godz.11:00 matematyka

20.04.2018 (piątek) – język nowożytny

– godz.9:00 – język angielski część podstawowa

– godz.11:00 – język angielski część rozszerzona

Zebranie z rodzicami

24.04.2018 (wtorek) godz. 16:30 – spotkanie z wychowawcą w salach lekcyjnych klasy II i III Gim

25.04.2018 (środa) godz.16:30 rodzice dzieci oddziałów przedszkolnych w salach

25.04.2018 (środa) godz.17:00 rodzice uczniów klas I-VII SP w salach lekcyjnych

18.05.2018 (piątek) wpis o zagrożeniach oceną niedostateczną

8.06.2018 (piątek) propozycja ocen końcoworocznych

15.06.2018 (piątek) wystawienie ocen rocznych

22.06.2018 (piątek) – zakończenie roku szkolnego

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

01.11.2017 (środa)– Wszystkich Świętych dzień ustawowo wolny

01.05.2018 (wtorek) – Święto Pracy dzień ustawowo wolny

02.05.2018 (środa) dzień wolny od zajęć dydaktycznych

03.05.2018 (czwartek) – Święto Konstytucji 3-go Maja dzień ustawowo wolny

04.05.2018 (piątek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

31.05.2018 (czwartek) – Boże Ciało dzień ustawowo wolny

01.06.2018 (piątek) dzień wolny od zajęć dydaktycznych

W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych realizowane
są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla chętnych uczniów.Opublikował: Beata Skrzyńska-Klim
Publikacja dnia: 07.12.2017
Podpisał: Danuta Pokora
Dokument z dnia: 25.09.2014
Dokument oglądany razy: 893