bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rejestry i ewidencje

Rejestry i ewidencje


Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma petentów.
Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.
Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego


Godziny urzędowania sekretariatu:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7:00 - 15:00,  we wtorek w godz. 7:00 -  16:00.
________________________________________
1. Księga inwentarzowa

2. Ewidencja akt osobowych

3. Rejestr wniosków, zaświadczeń i aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli

4. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły

5. Ewidencja dokumentacji szkolnej

6. Księga zastępstw

7. Księga zarządzeń wewnętrznych

8. Księga ewidencji dzieci

9. Księga uczniów

10. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych i pracowniczych

11. Rejestr korespondencji

12. Archiwum dokumentacji szkoły      

13. Kartoteka magazynu żywności.

________________________________________
Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub duplikat danego dokumentu powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.Opublikował: Beata Skrzyńska-Klim
Publikacja dnia: 26.11.2014
Podpisał: Danuta Pokora
Dokument z dnia: 12.04.2011
Dokument oglądany razy: 1 037